Compania noastră a fost fondată in anul 2000 în oraÅŸul ChiÅŸinău, avînd denumirea de "Romatim" S.R.L. ÅŸi fiind compusă numai din 5 angajati ÅŸi cîteva activităţi conexe.Ulterior, ne-am dezvoltat rapid datorită relaÅ£iei speciale pe care am cultivat-o cu fiecare dintre clienÅ£ii noÅŸtri, ridicînd continuu atît sortimentul, cît ÅŸi nivelul de calitate al distribuirii.

În anul 2007, ca rezultat al măririi volumului de producere ÅŸi vînzări, a fost necesară divizarea societăţii comerciale existente în doua companii separate: "Romatim" S.R.L. - care ÅŸi-a redus activităţile exclusiv la distribuirea bauturulor angro, ÅŸi "Arta Vinului" S.R.L. - căreia i-au revenit funcÅ£iile de comercializare a bauturilor alcoolice cu amanuntul, prestări servicii ÅŸi relaÅ£ii cu clientela aflată, la acel moment, într-o creÅŸtere cantitativă ÅŸi calitativă.

În prezent compania "Romatim" comercializează vinurile celor mai de succes producători din Republica Moldova, cum sunt companiile "Cricova Vin", "Purcari"  "Bostavan", “Acorex-Wine” ,“Garling”. Fiind distribuitor oficial al acestor producători pe întreg teritoriul Republicii Moldova, "Romatim" le reprezintă interesele în relaÅ£iile cu clienÅ£ii individuali sau corporativi, precum ÅŸi prestează o gamă largă de servicii conexe. Compania "Romatim" dispune de personal bine instruit ÅŸi experimentat, de spatii mari dotate adecvat pentru depozitarea produselor finite, fiind astfel, flexibilă ÅŸi receptivă la cerinÅ£ele clientilor săi ÅŸi la dinamica pieÅ£ei în general. O atenÅ£ie deosebită este acordată lucrului cu clienÅ£ii: servicii de deservire ÅŸi lucrul cu reclamaÅ£iile, logistica livrărilor, transport, ÅŸi chiar servicii de marketing cum ar fi amenajarea spaÅ£iilor comerciale ÅŸi suport informaÅ£ional pentru magazine specializate in vinuri si  vînzări cu amanuntul. Parteneri de afaceri ai companiei "Romatim" pot fi exclusiv persoane juridice, iar colaborarea începe cu semnarea unui contract. Fiind produse de succes pe piaÅ£a, toate produsele fabricate de catre  producetori autohtoni si comercializate de către "Arta vinului" sunt înregistrate la AgenÅ£ia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ÅŸi sunt, astfel, protejate prin lege. De asemenea, toate produsele sunt standardizate national, iar o buna parte din ele  corespund cerintelor Uniunii Europene. Astfel ÅŸi consumatorii finali sunt protejati de falsificare ÅŸi de produsele ce nu sunt calitative. Calitatea, preÅ£ul ÅŸi serviciile sunt cei trei vectori care determină direcÅ£ia de dezvoltare a companiei noastre.